Parafia Prawosławna pw. Opieki Przenajświetszej Bogarodzicy
ul. Sienkiewicza 24 c
69-100 Słubice
godziny nabożeństw
w każdą niedzielę o godz. 8:00 modlitwy na 3 i 6 Godzinę Kanoniczną, o godz. 8:30 Święta Liturgia
co dwa tygodnie w sobotę o godz. 17:00 Czuwanie całonocne (Wsienoszcznoje bdienije)
proboszcz
ks. prot. mgr Dariusz Ciołka
wikariusz
ks. mgr Michał Koval
telefon
tel/fax (95) 758 45 33 (parafia)
693 050 559 (tel. kom. wikariusz)
godziny kontaktowe
tel. stacjonarny codziennie po godz. 18:00
tel. kom. w razie potrzeby
dyrygent
Swietłana Doniec-Łysenko
starosta
Rościsław Zilitynkiewicz
skład rady parafialnej
Igor Łysenko- zastępca starosty, Anna Lipińska- skarbnik
data święta parafialnego
14 października
e-mail parafii
m.koval5@wp.pl
strona internetowa parafii
http://slubice.cerkiew.pl

wikariusz ks. mgr Michał Koval