Parafia Prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy


Parafia Prawosławna pw. Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy w Słubicach została erygowana dekretem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, dn. 22.05.2006r. Proboszczem parafii mianowano ks. prot. Dariusza Ciołkę, a wikariuszem ks. Michała Kovala.

Jednakże początków parafii należy szukać już w 2003r., kiedy to śp. ks. prot. Antoni Habura odprawił tu pierwsze nabożeństwo. Od tego czasu wierni gromadzili się na nabożeństwach co miesiąc.

Długoletnie starania wiernych i duchownych o uzyskanie lokalu na potrzeby miejscowej prawosławnej społeczności, rozpoczęte w 2004r., doprowadziły do podjęcia decyzji o konieczności budowy cerkwi w Słubicach.

W 2007r. z błogosławieństwa Arcybiskupa Tarnopolskiego i Krzemienieckiego Sergiusza na rzecz parafii przekazano projekt dwunastowiecznej zabytkowej cerkwi „Pokrowa na Nerli”.

W 2008r. władze miasta za symboliczną kwotę sprzedały odpowiedni teren pod budowę prawosławnej świątyni.

W 2010r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę cerkwi. Prace budowlane ruszyły w maju 2011r. i już pod koniec czerwca gotowe były fundamenty cerkwi i plebanii.

Parafia prawosławna w Słubicach skupia wiernych pochodzenia polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, łemkowskiego, białoruskiego i niemieckiego. Obecnie nabożeństwa odbywają się w domowej cerkwi.

Parafianie wraz z duchownymi zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w budowie świątyni!


 1     2