Statut parafialny

Statut parafialny jest dokumentem podobnym do statutu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z tymże odnoszącym się do parafii. Znajdziemy tutaj informacje o strukturze organizacyjnej oraz sposobie działania parafii, ponadto cele istnienia parafii i tryb działania.


"... Parafia Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, zgodnie z § 30 Statutu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jest podstawową jednostką duszpasterską i administracyjną w diecezji. Składa się ona z kleru i wiernych, zrzeszonych przy świątyni parafialnej, i znajduje się pod kanoniczną jurysdykcją Biskupa Diecezjalnego (§ 23 Statutu Wewnętrznego), oraz pod bezpośrednim kierownictwem proboszcza, mianowanego przez tegoż Biskupa ..."

pobierz plik pdf
Statut Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Statut jest dokumentem opracowanym przez PAKP (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Możemy tutaj znaleźć informacje o strukturze organizacyjnej oraz sposobie działania Cerkwi Prawosławnej w Polsce, ponadto cele istnienia PAKP i tryb działania. Statut ten wszedł w życie z dniem 10 lutego 1995 roku.


"... Zwierzchnią władzą Kościoła jest jego Sobór Lokalny (II, 2), składający się z biskupów oraz przedstawicieli duchowieństwa i wiernych, zwoływany przez metropolitę na podstawie uchwały Św. Soboru Biskupów, w miarę potrzeby. ..."

pobierz plik pdf
Ustawa o stosunku państwa do PAKP (Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego)

Ustawa reguluje sprawy związane z działaniem Cerkwi Prawosławnej w Polsce, zasady uznawania związków małżeńskich, organizowania katechezy, pielgrzymek, zasady działalności duszpasterskiej, charytatywnej i wiele innych kwestii związanych z Cerkwią Prawosławną. Poniżej przytoczono tylko krótkie fragmenty ustawy, natomiast cały dokument jest dostępny do pobrania w formacie pdf.


"... Małżeństwo zawarte w formie przewidzianej prawem wewnętrznym Kościoła wywołuje skutki cywilne, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ..."
"... Osoby należące do Kościoła mają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych również według kalendarza juliańskiego; są to:
1) 7 stycznia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, ..."

pobierz plik pdf

 1     2