Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Plac Kościelny 2
59-305 Rudna
godziny nabożeństw
Liturgia Święta- niedziele i święta godz. 11:00
Wieczernia- soboty godz. 17:00
Wielki Post:
Kanon Św. Andrzeja z Krety- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz. 16:00,
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów- środa godz. 17:00
proboszcz
ks. mitrat Sławomir Kondratiuk
telefon
504 100 834
godziny kontaktowe
całodobowo
dyrygent
matuszka Maria Kondratiuk
psalmista
matuszka Maria Kondratiuk
starosta
Szymon Onuszczak
skład rady parafialnej
Kazimierz Dziadyk - zastępca starosty, Olga Onuszczak - skarbnik, Ewa Hreniak, Janina Herejczak - członkowie
data święta parafialnego
27 września
e-mail parafii
ks.slawomir@gmail.com
strona internetowa parafii
brak

cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej


probosz ks. mitrat Sławomir Kondratiuk