<< Grudzień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
     
1
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Platona, Romana, Zacheusza
2
Post Bożonarodzeniowy
pror. Abdiasza, męcz. Barlaama, Josafa, sw. Filareta
3
Post Bożonarodzeniowy
św. Grzegorza, męcz. Anatola, Anny
4
Post Bożonarodzeniowy
Wprowadzenie Bogarodzicy do świątyni
5
Post Bożonarodzeniowy
ap. Filemona, Archipa, męcz. Waleriana, Prokopa, Cecylii
6
Post Bożonarodzeniowy
św. Aleksandra Newskiego, św. Grzegorza Peradze, Mitrofana
7
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Katarzyny, Merkurego, Augusty
8
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Klemensa, Piotra
9
Post Bożonarodzeniowy
św. Alipiusza Słupnika, św. Jakuba Pustelnika, Innocentego
10
Post Bożonarodzeniowy
św. Paladiusza, Romana, męcz. Jakuba Persa
11
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Stefana Nowego, św. Teodora
12
Post Bożonarodzeniowy
św. Nektariusza, męcz. Paramona, Filumena
13
Post Bożonarodzeniowy
ap. Andrzeja, św. Frumencjusza
14
Post Bożonarodzeniowy
pror. Nauma, św. Filareta
15
Post Bożonarodzeniowy
pror. Abakuma, św. Jana, św. Andrzeja, Teofila, Atanazego
16
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Sofonii, Teodora, św. Sawy, Jana Milczącego
17
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Barbary, św. Jana Damasceńskiego, Julianii
18
Post Bożonarodzeniowy
św. Sawy Oświęconego, Guriasza, męcz. Anastazego
19
Post Bożonarodzeniowy
Święto parafialne w Szczecinie
Święto parafialne w Świdnicy
Święto parafialne w Zielonej Górze
św. Mikolaja Cudotwórcy
20
Post Bożonarodzeniowy
św. Ambrożego, Pawła, Antoniego
21
Post Bożonarodzeniowy
ap. Sostenesa, św. Potapiusza, Cyryla
22
Post Bożonarodzeniowy
pror. Anny. św. Stefana
23
Post Bożonarodzeniowy
św. Tomasza, męcz. Miny, Hermogena
24
Post Bożonarodzeniowy
św. Daniela Słupnika, Łukasza Słupnika, św. NikonaPieczerskiego
25
Post Bożonarodzeniowy
św. Spirydona, męcz. Aleksandra
26
Post Bożonarodzeniowy
męcz. Eugeniusza, Oresta, Łucji, św. Arkadiusza, Nikodema
27
Post Bożonarodzeniowy
św. Apoloniusza, Kalinika
28
Post Bożonarodzeniowy
św. Pawła, Stafana Wyznawcy
29
Post Bożonarodzeniowy
pror. Aggeusza, św. Teofanii, Maryny
30
Post Bożonarodzeniowy
Świętych Praojców
pror. Daniela i trzech młodzieńców
31
Post Bożonarodzeniowy
św. Michała, męcz. Sebastiana, Zoi