Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy
w Koszalinie

Swietłana Bil

Kościół p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie - prawosławna cerkiew parafialna w dekanacie Koszalin.

Zlokalizowana w północno-wschodniej części Starego Miasta, przy ulicy Adama Mickiewicza, w pobliżu murów miejskich w dawnym kościele zamkowym pochodzącym z końca XIII wieku, odbudowanym w latach 1602-1609, przekazanym parafii prawosławnej w 1954 roku. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas wykonany w 1955 roku.

Godziny nabożeństw:
10:00 – niedziela, święta
17:00 – sobota, nabożeństwa wieczorne

Dzisiejsza świątynia prawosławna stoi na miejscu, gdzie ponad siedem wieków temu koszalinianie modlili się w kaplicy sióstr cysterek. Kaplica została ufundowana przez biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena w 1278 roku. Nieco później do Koszalina z Turyngii zostały sprowadzone cysterki, które zaopiekowały się kaplicą (klasztor był bogato wyposażony i otrzymał patronat nad kościołami w Koszalinie, Jamnie oraz Kraśniku). Cysterskie opactwa i klasztory były w średniowieczu ważnymi ośrodkami kultury, nauki i medycyny. Kaplica znikła z powierzchni ziemi w czasach reformacji w połowie XVI wieku, kiedy to wyprowadziły się z miasta ostatnie zakonnice. Opuszczony przez mniszki, zrujnowany, został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach 1602-1609 i odtąd pełnił funkcję kościoła zamkowego, przyległego do wzniesionego na ruinach klasztoru zamku. Podczas poświęcenia nadano mu wezwanie Świętej Trójcy. Jego wnętrza zdobiły malowidła holenderskiego mistrza. W 1718 r. został znacznie uszkodzony w czasie pożaru miasta, a w roku 1724 odbudowano go już w skromniejszej formie. Skutki wojny napoleońskiej w 1807 r. nie ominęły także kościoła. Usunięto z niego ołtarz, ambonę, empory, a wnętrze zamieniono na magazyn słomy i siana, a następnie umieszczono w nim szpital. W latach 1818-1819 kościół doczekał się generalnego remontu i w 1820 r. ponownie został poświęcony. W 1839 r. wzniesiono wieżę z sygnaturą, w 1863 r. kościół otrzymał organy zbudowane przez niejakiego Schulza z Białogardu. Po drugiej wojnie światowej dawny kościół klasztorny, później zamkowy został przekazany w 1954 r. Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu. Z dawnej kaplicy klasztornej zachował się jedynie fragment ściany wschodniej, lecz archeolodzy wciąż nie ustają w poszukiwaniach, nadal znajdując ślady zamierzchłej historii Koszalina.


 1     2     3     4