Parafia prawosławna p. w. Św. Michała Archanioła w Brzozie

ks. Artur Graban

Zabytkowy kościół prawosławny p.w. Świętego Archanioła Michała w Brzozie pochodzi z 2 poł. XIII wieku, a przebudowany został w 1751 roku. Jest wpisany do rejestru zabytków nr 190/76. Od 1952 r. jest naszym kościołem parafialnym. Od tego czasu kilkakrotnie był przez nas remontowany- został przełożony dach, remontowane było wnętrze, wymieniono okna. W cerkwi jest nowy ikonostas.

W latach 1952-1. poł.1958 proboszczem był ks.Mikołaj Poleszczuk, 2 poł.1958 r.- ks.Chryzont Jaworski, od 11.12.1958r.- ks.Włodzimierz Kochan, od 22.02.1999 r.- ks.Artur Graban.

ks. prot. mgr Artur Graban- (35lat) duchowny prawosławny, katecheta, nauczyciel języka łemkowskiego, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Archanioła Michała w Brzozie i parafii prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Ługach. Działacz Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Krajeńskich (które reaktywował i zarejestrował). Inicjator i organizator wielu imprez łemkowskich jak „Łemkowska Watra” w Ługach, „Wieczór z Kulturą Łemkowską”, „Spotkania Trzech Kultur”, „Rusiński Zmierzch”. Założyciel i kierownik zespołu „Lemko Tower”, który ma nagranych pięć płyt i dał ponad 200 koncertów w Polsce i zagranicą. Z jego inicjatywy wyremontowano kościół w Ługach (XIXw.) oraz w Brzozie (XIIIw.), za co otrzymał odznaczenie od Ministra Kultury. Z jego inicjatywy powstał w kościele w Brzozie największy kanoniczny ikonostas w Polsce zachodniej. Z jego inicjatywy przejęto i wyremontowano budynek starej wieży ciśnień, w której obecnie odbywają się spotkania łemkowskie, jest to siedziba stowarzyszenia oraz zespołu „Lemko Tower”. Współautor, redaktor kilku książek o tematyce łemkowskiej m.in. seria książek "Z łemkowskiej skrzyni" oraz albumu "Ikony cerkwi prawosławnej w Brzozie". Organizator i inicjator wielu projektów, których celem było pielęgnowanie i rozwój kultury łemkowskiej wśród młodzieży- kilkanaście projektów tego typu o nazwie "Korzenny Dom".