Sentencja

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Mat 5,3Sentencja

Modlitwa jest to nieprzerwane stanie przed Bogiem z rozumem w sercu, w dzień i w nocy, do końca życia.
Święty Teofan PustelnikSentencja

„I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”
[Łk. 11,9-10]